Morele en ethische kwesties van gokken

By Editor

Bij een moreel dilemma moet je dus altijd een keuze maken tussen verschillende morele waarden. Hiervoor kun je een stappenplan gebruiken. < Ethische begrippen. Ethische toolkit. Als arts krijg je in de dagelijkse praktijk niet alleen te maken met geneeskundige, maar ook met ethische vragen. Wat is medisch zinloos handelen en hoe bepaal

See full list on zorgvoorbeter.nl Jun 18, 2016 · Dat is jammer, want strategische vraagstukken brengen vaak ethische afwegingen met zich mee, die om een eigen benadering vragen, los van de instrumentele aanpak. Ethische kwesties. Alledaagse ethische dilemma’s bestaan in allerlei soorten en maten, met kleinere en grotere consequenties. Dit is een voorbeeld van morele stress. ‘Morele stress is het wrange gevoel dat zorgverleners ervaren wanneer zij de zorg die zij willen bieden, niet in de praktijk kunnen brengen’, vertelt Yvonne Denier, zorgethicus van de Vlaamse koepelorganisatie Zorgnet-Icuro en hoofddocent ethiek aan de KU Leuven. Nov 14, 2009 · En tenslotte is het ook mogelijk dat we het allemaal niet overleven, mocht er uiteindelijk geen hulp opdagen. In de rechtszaak is kapitein Dudley ter dood veroordeeld, maar hij kreeg snel gratie. (uit: psychologische functieleer van 'van Leyden Sr.' p. 126 - 127) De morele vraagstukken zijn wel al duidelijk, denk ik, als je de casus doorneemt Ethische kwesties zijn daarentegen problemen die door individuen zelf zijn veroorzaakt en die een negatieve invloed hebben op het individu zelf en op de samenleving. Sociale en ethische kwesties moeten echter worden weggenomen voor een soepel functioneren van de sociale structuur.

18 nov 2009 Om te beginnen, zal de commissie de kwestie van de onderlinge een grote stap vooruit in het aan banden leggen van het gokken op Internet. de heer Mahoux over de noodzaak van een ethische analyse door erop te me

22 dec 2017 En het bevorderen van goed burgerschap, dat Sandel in zijn boek bepleit, met deze fundamentele kwesties, groeit een politiek van angst en dat uit van 2008 aan dat het verschil tussen investeren en gokken feitelijk 23 april 2013 wedstrijdvervalsing in de context van het online gokken in de Unie. verantwoordelijke sportorganisaties te bevorderen en door de fysieke en morele integriteit van kwestie bovendien ook nog in het merendeel van de Daarmee zal ook de morele druk van ethische kwesties op de zorgverlener worden verlicht. Het gaat veelal om 'alledaagse' ethische kwesties, waarvoor de   Drank, Gokken, Tabak, Wapens en drugs. Vergroening van Invloed van het niveau van morele ontwikkeling op ethisch handelen. Morele Ondersteuning bieden voor mensen die te maken krijgen met ethische dilemma's. Hoofdstuk 5 .

In haar rol als adviseur, trainer en docent bespreekt Knijff veel concrete en actuele casussen uit de praktijk. “Het is niet ingewikkeld om in de actualiteit voorbeelden van ethische dilemma’s en morele kwesties te vinden. Vaak gaat het om de wenselijkheid van het delen en gebruiken van persoonsgegevens.

Waar liggen de grenzen bij digitale manipulatie van nieuwsfoto's? Welke ethische kwesties dienen zich aan in de internetjournalistiek en op weblogs? Waar liggen de morele grenzen voor communicatiedeskundigen en reclamemakers? Welke ethische vragen zijn er rond amusementsprogramma's? Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele studeer- en Jun 28, 2012 ethische attitude, een ethische blik, een wijze van denken en handelen die ethisch gemotiveerd én geschoold is – is verantwoord professioneel handelen ondenkbaar. Anderzijds verwijst de titel naar prudentie: een zorgvuldige en verstandige omgang met ethische kwesties. Ethiek is belangrijke morele en ethische kwesties. Bronnen die vaak eeuwen oud zijn zullen we in deze cursus ontsluiten voor het verhelderen van het eigen morele kompas. We gaan uit van persoonlijke vragen en situaties die u kunt voorleggen aan vooraan-staande wetenschappers. Zij zijn uitgekozen omdat ze graag het gesprek met u aangaan. Kenmerken van morele verantwoordelijkheid. Morele gevoeligheid: het herkennen en interpreteren van ethische aangelegenheden. Moreel oordeelsvermogen: het herkennen, selecteren en toepassen van ethische principes en theorieën. Morele motivatie: het kunnen en willen laten prevaleren van goed en kwaad boven eigenbelang Door fysieke en cognitieve beperkingen van de oudere kunnen behandelingen niet altijd lege artis uitgevoerd worden, wat tot praktische problemen leidt. Hieraan gerelateerd doen zich morele vragen voor. Mondzorg voor kwetsbare ouderen kan, zelfs met beperkingen, bijdragen aan hoge kwaliteit van leven als deze ethische kwesties vaker expliciet Er is sprake van uitbuiting van arme mensen, gebrek aan hygiëne, van organenroof, … Maar door het tekort aan donororganen gaan er jaarlijks wanhopige Europeanen naar het buitenland om daar een orgaan te kopen en getransplanteerd te worden. Levende donatie. Ook levende donatie zorgt voor ethische discussies.

morele druk verminderen en de gekozen behandeling beter uitvoerbaar maken. ETHISCHE KWESTIES: EEN INDICATIE VAN WAT ZICH VOORDOET In de casus wordt een voorbeeld van beperkingen in de mondzorg voor kwetsbare ouderen beschreven, met mo-gelijke praktische oplossingen en daaruit voortkomende ethische kwesties.

Matchfixing, een ethische kwestie: Model van Rest . van de spelers nog te mogen gokken op eigen wedstrijden, 21,9 % denkt dat stafleden binnen De eerste stap, de morele gevoeligheid, is het besef dat er sprake is van een ethische

Dilemma’s van verpleegkundigen en verzorgenden 5 Inhoudsopgave Samenvatting 7 1 Inleiding 11 1.1 Afbakening van thema en vraagstelling 12 1.2 Werkwijze 13 1.3 Zorg verlenen als morele praktijk 14 1.4 Begrippen: van ‘morele ervaring’ tot ‘ethiek’ 14 …

Bij een moreel dilemma moet je dus altijd een keuze maken tussen verschillende morele waarden. Hiervoor kun je een stappenplan gebruiken. < Ethische begrippen. Ethische toolkit. Als arts krijg je in de dagelijkse praktijk niet alleen te maken met geneeskundige, maar ook met ethische vragen. Wat is medisch zinloos handelen en hoe bepaal morele druk verminderen en de gekozen behandeling beter uitvoerbaar maken. ETHISCHE KWESTIES: EEN INDICATIE VAN WAT ZICH VOORDOET In de casus wordt een voorbeeld van beperkingen in de mondzorg voor kwetsbare ouderen beschreven, met mo-gelijke praktische oplossingen en daaruit voortkomende ethische kwesties. verdieping en integratie van morele en . ethische afwegingen. echter minder alert op ethische kwesties . gen afweging van ethische principes.